Vaš pouzdan poslovni partner u svakodnevnom poslovanju

Svojim znanjem, iskustvom, pravovremenošću, točnošću, širokim spektrom usluga, individualnim pristupom i nadasve korektnim poslovnim odnosom pomažemo Vam u svladavanju svakodnevnih poslovnih izazova.

Postanite još danas jedan od naših zadovoljnih poslovnih partnera.

Obratite nam se s punim povjerenjem!

 

Djelatnosti

Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi

Računovodstvo i knjigovodstvo temeljem zakonskih obveza i zahtjeva, sastavni je dio poslovanja svih poslovnih subjekata u Republici Hrvatskoj.

Računovodstveno – knjigovodstveni poslovi koje, uz pronalazak najboljih i najracionalnijih rješenja za svakog klijenta individualno, nudimo su:

 • financijsko knjigovodstvo s glavnom knjigom
 • robno i materijalno knjigovodstvo
 • knjigovodstvo kupaca i dobavljača
 • obračun plaća i naknada plaća djelatnicima
 • Vođenje blagajne
 • Knjiga URA i Knjiga IRA
 • Obračun PDV-a
 • Obračun putnih naloga
 • Obračun amortizacije
 • Izrada svih izvješća za Poreznu upravu
 • Izrada godišnjih obračuna i financijskih izvještaja (bilanca, račun dobiti i gubitka,izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala, bilješke uz financijske izvještaje)
 • Vođenje svih evidencija za obrtnike i druge fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost u skladu s propisima o porezu na dohodak
 • Prijava poreza na dohodak
 • Usluge vođenja platnog prometa za korisnike
 • Svi ostali poslovi na zahtjev korisnika

Uz sve gore navedene knjigovodstvene i računovodstvene poslove korisnici naših usluga s pravom očekuju da će im knjigovodstvo i računovodstvo pravovremeno pružiti sve potrebe podatke i informacije. Cilj knjigovodstva i računovodstva je, između ostalog, utvrditi potencijalne rizike i dati informacije koje će omogućiti poboljšanje procesa upravljanja poslovanjem.

Knjigovodstvena i računovodstvena politika u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske, u našem je društvu interaktivna i u potpunosti je posvećeno ispunjenju Vaših ciljeva.

Porezna i financijska savjetovanja

Komplicirana mreža poreznih propisa pred poslovne subjekte svakim danom postavlja nove izazove. Samo kontinuiranim i pravovremenim praćenjem može se postići zavidna i zadovoljavajuća razina razumijevanja poreznih propisa.

U današnje vrijeme svakodnevnih novina u poreznom sustavu Republike Hrvatske sve je važnije pronalaziti optimalna rješenja kao i usklađivati porezne strategije svojim općim poslovnim potrebama, uz istovremeno ispunjavanje svojih poslovnih aktivnosti.

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u mogućnosti smo svojim klijentima ponuditi:

 • poslovno savjetovanje o poreznim pitanjima
 • preventivni porezni savjeti
 • trajna poslovna suradnja
 • porezno planiranje
 • financijsko savjetovanje

Izrada investicijskih studija

Imate ideju za pokretanje novog posla ili za proširenje postojećeg poslovanja, no ne raspolažete dovoljnim količinama financijskih sredstava, ista je potrebno osigurati od financijskih institucija ili drugih subjekata koji će biti spremni, pod određenim uvjetima, investirati u Vašu ideju.

Investicijski plan nije samo puka formalnost ili pak površno obrađena ideja već je okosnica svakog poduzetničkog pothvata, drugim riječima temelj realizacije svake poslove ideje uvid je u njenu isplativost.

Kvalitetno izrađena investicijska studija ili poslovni plan, najpoželjniji je i u većini slučajeva obavezan prilog svake poslovne ideje.

Korištenjem potrebnih znanja i stečenih iskustva svojim klijentima i svim potencijalnim poslovnim partnerima nudimo usluge izrade prvoklasne investicijske studije.

Analiza financijskih izvještaja, usluge procijene vrijednosti poduzeća, imovina i obveza

Ocjena sposobnosti gospodarskog subjekta, utvrđivanje boniteta, vrijednosti imovine i obveza, jednom riječju kompletna „krvna“ slika poduzeća temeljem analiza podataka iskazanih u financijskim izvještajima nezaobilazan je instrument današnjeg poslovanja, kako za vlasnike i menagere poduzeća tako i za potencijalne poslovne partnere, kreditore, burzovne posrednike, organe državne uprave i dr.

Temeljem dugogodišnjeg iskustva na području računovodstva, knjigovodstva i financija vršenjem analiza financijskih izvještaja, pružamo Vam pomoć i savjetovanje u odabiru potencijalnih poslovnih partera i ukazujemo na eventualne pogreške u Vašem poslovanju kako bi iste eliminirali i ispravili.

Poslovno planiranje i savjetovanje

Poslovno planiranje je sustavni prikaz planiranih ciljeva i aktivnosti poduzeća o određenom vremenskom razdoblju. Izrađenim poslovnim planom poduzeće razvija svoje taktike i strategije u realizaciji planiranih ciljeva.

Korisnost redovitog planiranja poslovanja očituje se u sagledavanju eventualnih posljedica poslovnih odluka koje se donose, pronalaženju poslovnih područja od strateškog interesa za poduzetnika te uvid u vlastitu poziciju u odnosu na konkurenciju.

Poslovno planiranje se sastoji od postavljanja ciljeva, određivanja zadataka i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva, a osmišljava se i razrađuje kroz poslovni plan.

Ukoliko nemate razrađenu metodologiju planiranja ili pak težite poboljšanju svojeg poslovanja, obratite nam se s povjerenjem.

Sudsko vještačenje

Direktorica trgovačkog društva Biro plus d.o.o., gđa Ksenija Špoljarić, mag.oec, 2003. godine imenovana je stalnim sudskim vještakom iz oblasti računovodstva i financija te od te godine obavlja usluge financijsko – knjigovodstvenih vještačenja, kako za potrebe sudskih procesa tako i za potrebe svih pravnih i fizičkih osoba.

 

O nama

Trgovačko društvo Biro plus d.o.o. osnovano je 1994. godine i od početka poslovanja pružamo računovodstvene i knjigovodstvene usluge svim oblicima poslovnih subjekata.

Svojim klijentima usluge pružamo pod stručnim vodstvom direktorice Ksenije Špoljarić, mag.oec.

Društvo je u potpunosti u domaćem privatnom vlasništvu, a svoje poslovanje obavljamo u vlastitim poslovnim prostorima na adresi Dobriše Cesarića 17, Čakovec

Organizacijom i načinom rada društvo se prilagođava suvremenim načinima poslovanja. Stalnom razradom strateških razvoja, uvođenjem novih tehnologija, svakodnevnim poboljšavanjem svojih usluga kao i usavršavanjem zaposlenika stvorili smo zavidnu poziciju jedne od vodećih računovodstveno – financijskih kuća u ovom dijelu Hrvatske.

Temeljem izvršenih analiza i provedenih istraživanja Hrvatskog zavoda za poslovna istraživanja TD Biro plus d.o.o. uvršteno je u Zlatnu knjigu poduzetnika u Republici Hrvatskoj u 2000., 2003. i 2009. godini.

Poslovanje temeljimo na timskom radu, individualnom pristupu i napose zadovoljnom klijentu.

Naša najveća snaga naši su zaposlenici. Društvo trenutno zapošljava 9 djelatnika, a zahvaljujući njihovom predanom radu, lojalnosti, želji za uspjehom te ravnoteži iskustva i mladosti, TD Biro plus d.o.o. kontinuirano raste.

Uz diskretnost, profesionalnost i garanciju vrhunske kvalitete naših usluga postanite i Vi jedan od naših zadovoljnih poslovnih partnera.

Snaga naše tvrtke

Ksenija Špoljarić, mag.oec
direktor/sudska vještakinja
Dražen Špoljarić
direktor
Katarina Zanjko
samostalni knjigovođa
Žaklina Lisjak
samostalni knjigovođa
Nadica Žižek
samostalni knjigovođa
Sanela Đurković
administrator
Blanka Belović
tajnica
Maria Ferdinanda Pongrac
kurir

Službeni podaci o tvrtci

MBS070039209
OIB26009173736
Registarski sudTrgovački sud u Varaždinu (Tt-02/1567-2)
TvrtkaBiro plus d.o.o. za računovodstveno - knjigovodstvene usluge, NKD 2007 - 6920
Skraćena tvrtkaBiro plus d.o.o.
SjedišteČakovec, Dobriše Cesarića 17
Pravni oblikdruštvo s ograničenom odgovornošću
Račun2484008-1100444036, otvoren kod RBA d.d. Zagreb, poslovnica Čakovec
Temeljni kapital100,000.00 kuna uplaćen u cijelosti
Članovi društvaKsenija Špoljarić, mag.oec
Dražen Špoljarić
Katarina Zanjko

Radno okruženje

Zajedničko druženje ...

 

Korisne informacije

Kamatni kalkulator

Iznos glavnice za otplatu: kn
Postotak kamate otplate: %
Broj rata:
Iznos kamate: kn
Iznos rate: kn
Sveukupno za otplatu: kn
(Polja označena crvenom točkom su obavezna)

Ovaj kalkulator služi samo za okvirne (informativne) izračune i nije zamjena za pravi obračun otplatnog plana!

Kalendar obveza i uplatni računi

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
 • Plaća se zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec
 • Uplatni račun: 1001005 - 1863000160 Državni proračun RH
 • Pozivi na broj odobrenja: pravne osobe: 68 1201 - OIB za pravne i fizičke osobe
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST ZA USLUGE INOZEMNIH PODUZETNIKA
 • Plaća se u roku od 30 dana po preuzimanju carinske deklaracije
 • Uplatni račun: 1001005 - 1863000160 Državni proračun RH
 • Pozivi na broj odobrenja: pravne osobe: 68 1228 - OIB za pravne i fizičke osobe
POREZ NA POTROŠNJU
 • Plaća se do kraja mjeseca, neovisno o tome radi li se o mjesečnim ili tromjesečnim obveznicima PDV-a
 • Uplatni račun: žiro račun grada/općine (Čakovec: 2392007-1806000006)
 • Poziv na broj odobrenja: pravne osobe: 68 1708 - OIB za pravne i fizike osobe
POREZ NA DOBITAK
 • Plaća se do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec u visini 1/12 porezne obveze za prethodnu godinu
 • Uplatni računi: Državni proračun - račun grada/općine prema sjedištu poduzeća, odnosno prebivalištu poduzetnika "dobitaša"
  (Čakovec: 1001005-1706016069)
 • Poziv na broj odobrenja: pravne osobe: 68 1651 - OIB
ČLANARINA I DOPRINOS HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI
 • Članarina - plaća se do kraja mjeseca za tekući mjesec
 • Uplatni račun: 1001005 - 1700052620
 • Poziv na broj odobrenja:
  • 67 OIB - 002 - mjesec i godina (I. kategorija)
  • 67 OIB - 003 - mjesec i godina (II. kategorija)
  • 67 OIB - 004 - mjesec i godina (III.kategorija)
 • Doprinos za obavljanje javnih ovlasti HGK - plaća se do kraja mjeseca za tekući mjesec
 • Uplatni račun: 1001005 - 1700052783
 • Poziv na broj odobrenja - 67 OIB - 001 - mjesec i godina (4 znamenke)
ČLANARINA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI
 • Plaća se do kraja mjeseca za tekući mjesec
 • Uplatni računi: Državni proračun - račun grada/općine prema sjedištu poduzeća (Čakovec: 1001005-1706027155)
 • Poziv na broj odobrenja: pravne i fizičke osobe: 67 OIB
SPOMENIČKA RENTA
 • Plaća se do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec
 • Uplatni račun: Državni proračun - račun grada/općine na kojem je renta ubrana (Čakovec: 10011005-1706028703)
 • Poziv na broj odobrenja: pravne osobe i fizičke osobe: 67 OIB
SPOMENIČKA RENTA KOJA SE PLAĆA PREMA ČETVORNOM METRU KORISNE POVRŠINE POSLOVNOG PROSTORA
 • Plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja
 • Uplatni račun: Državni proračun - račun grada/općine na kojem je renta ubrana (Čakovec: 1001005-170628699)
 • Poziv na broj odobrenja: pravne osobe i fizičke osobe: 67 OIB
 

Kontakt

Imate pitanje, želju, napomenu ili primjedbu? Želite li da Biro plus d.o.o. postane Vaš savjetnik i podrška glede knjigovodstva ili neke od ostalih djelatnosti koje obavljamo. Slobodno nam se javite a mi ćemo se potruditi pomoći u što je kraćem roku moguće.

Kontaktirajte nas formularom


Jedan ili više od obaveznih podataka je prazno ili netočno popunjeno!
Molimo Vas da provjerite što je upisano te pokušajte ponovno.
Došlo je do greške kod slanja poruke! Molimo pokušajte ponovno.
Podaci su uspješno poslani
Slanje u tijeku ...

Molimo da kod popunjavanja kontakt podataka (telefon, e-mail)
budete precizni jer Vam se inače nećemo moći javiti!

(Polja označena crvenom točkom su obavezna)

Javite nam se klasičnim načinom

Telefon040 / 311 - 864
040 / 311 - 865
Fax040 / 310 - 727
E-mailinfo@biroplus.hr
AdresaDobriše Cesarića 17,
40000 Čakovec

Ili nas posjetite