Računovodstvo i knjigovodstvo

Računovodstvo i knjigovodstvo

Uređeno računovodstvo zakonska je obveza svih poslovnih subjekata

Poslovne knjige naših korisnika vodimo putem provjerenog informacijskog sustava, međusobna komunikacija, kao i komunikacija s državnim tijelima, uspostavljena je elektroničkim putem što nam omogućava da usluge pružamo subjektima bez obzira na njihovo sjedište i prisutnost.

Za naše klijente obavljamo sve vrste knjigovodstvenih poslova koji sadrže:

– uspostavljanje sustava poslovnih knjiga
– izrada računskog plana
– knjiženje poslovnih događaja u glavnu knjigu i dnevnik knjiženja
– vođenje evidencija kupaca i dobavljača
– vođenje evidencije dugotrajne imovine i sitnog inventara
– vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
– vrednovanje kretanja zaliha robe, repromaterijala i gotovih proizvoda
– obračun amortizacije
– izradu i knjiženje temeljnica
– izradu završnih obračuna
– obračune kamata

Isprobajte naš provjereni proces

  • PRVI KONTAKT

    Određujemo Vaše interese temeljem kojih kreiramo i predlažemo rješenja

  • POSLOVNA PODRŠKA

    Pratimo Vas kroz cijeli proces poslovanja

  • NADZOR

    Nadziremo Vaše poslovanje

Naša vizija

Slijedeći našu misiju, poštujući zakonske norme i poslovne etike, želimo se nametnuti u jedan od vodećih računovodstvenih servisa. Kroz timski rad i visoku odgovornost želimo održati stabilno poslovanje te utjecati na mlade da se upuste u poduzetničke izazove.